LIDT OM MIG SELV

Jeg udtrykker med mine billeder og musik kvindelige værdier, følelser, instinkter og ikke mindst 
kvindelig ånd – der som jeg oplever det, er tanker og ord, der udspringer fra, hvad jeg mærker, 
føler og forestiller mig – modsat den mandlige ånd, der som jeg oplever det, er tanker og ord, der 
udspringer fra en analytisk og logisk iagttagelsesevne. Begge tanke-udspring ser jeg som 
ligeværdige og store inspirationskilder.

Min kunst er farve – og symbolrig – og måske kan beskueren se – eller skabe – sin egen historie. 
Ind imellem arbejder jeg med ”Aktiv Kunst”, der for mig kort fortalt betyder, at beskueren kan
vælge at gå ind i kunsten. 

Jeg beskæftiger mig tillige en del med at skrive kunstkoncepter, hvori jeg forsøger at skabe 
rammer for en overensstemmelse  imellem mine grundlæggende etiske værdier både på et indre
og ydre fysisk plan ved afvikling af udstilling/ arrangement.
Billeder Kunstprojekter CV Kontakt